Fotball

Idrettslaget har ballbingar i Fortun og på Skjolden, samt fotballbane og lagerbygg på Skjolden.

Opning av ballbinge i Fortun i 2009

Bygging og opning av ballbinge på Skjolden i 2009

Lagerbygg på Skjolden ved fotballbana, ferdigstilt i 2014

Scroll to Top