Året somhar gått-2020

Året som har gått-2019

Året som har gått-2018

Året som har gått-2017

Året som har gått-2016

Året som har gått-2015

Året som har gått-2014

Året som har gått - 2013

Året som har gått-2012

 

Sognefjellmarsjen

Sognefjellmarsjen er avvikla for 25.gang. Det  deltok 22  i det ufyselege været. Desse har delteke  25 ganger:

Barbro Nyhus,Gerd Marit Listou,Ranveig Heltne,Kjartan Kvien,Magne Holmestad og Kåre Steinar Skagen.

 

 

Basar i Fortun Grendahus

Året som har gått-2012

Kom igang med treningen!

Det blir treningsveiledning på Fortun Treningssenter kl 19 på søndagar framover no i januar.

Kåre Steinar og Per Ove vil vere med.

 

 

    Nye lagsdressar og gensarar!!
Laurdag 26.mai tek me med prøvar på dressar og gensarar på Kulturdagane for bestilling frå kl 13 til 15. Seinare kan du ta kontakt med Mona om du vil prøve/bestille.
Bestillingslista vert sendt 15.juni så du må ha bestilt før den tid.
Dressen er Umbro Diamond lined suit og gensaren Diamond half zip.

 

Året 2011

 

Mix-turnering i sandvolleyball i samband med kulturdagane
 
Det blir sandvolleyballturnering for 4 mannslag laurdag 28. mai frå kl 10.00. Finalen vert ca kl 15.00.
Alle må møte seinast kl 09.45 for info.
 
Reglar: vanlege beach-volleyballreglar, reglane vert delt ut.
Begge kjønn skal vera representert på bana. Kvart lag må ha ein dommar eller få nokon til å dømme for seg.
 Pris kr.200
  
Påmelding: seinast 25. mai med namn på lag, spelarar og kontaktperson med tlf.nr til Svein Gunnar Bolstad på sms til 46 85 80 95 eller mail til sveingunnar@skjoldenrafting.no
 Premiering til dei to beste laga frå scenen ca kl 15.30.

 

 

 

Pulsrunden 25.mai

Bli med på Pulsrunden - feiring av Norges Idrettsforbunds 150 års jubileum. Test formen på 5 km (løp/gange) eller gå løypa utan tidtaking. Sjekk om formen din er meget god eller litt trening ville gje store resultat. 50 kr for vaksne og 30 for barn. Alle som deltek får merke/pin. Start frå kl 18-19. Barn opp til 12 år kan gjennomføre løpet på sykkel i lag med vaksne som går.
 
                  Treningssenteret er ope frå 18-20 for dei som har lyst inn å sjå.
 
                         Arr: Treningssenteret i Fortun og IL Fanaråk
 
 
Signe Weka har kunstutstilling i gamle skulen, denne vil vera open og ho sel kaffi og kaker.
 

 

 

Gamle nyheiter

                                                                                                                                                 Skirenn på Turtagrø

Søndag 10/4 kl 12 blir det avslutningsrenn på Telenorkarusellen på Turtagrø.

Dette blir eit cup/merkerenn med tidtaking og intervalstart.

Skigruppa held varm grill men ikkje grillmat.

Premiering til dei som deltek.

 

 

Skiskule v/Anders

 Ein dag med smøring og teknikk/teori på skulen.

To dagar med praktisk øving i Hestahagen.

Tek litt tid å hente  presentasjon, må ha PowerPoint eller PowerPoint viewer   instalert på PC.

  Presentasjon av skiskule

 

Årsmøte
 18.februar 2011, kl 19.00 på Fortuna kafe.
 Vanlege årsmøtesaker.
 Eventuelle saker må vera styret i hende seinast 4.  februar.
 Servering.
 Velkommen.
 

TURORIENTERING 2010

Me inviterar til premieutdeling
laurdag 5. februar kl. 14.00 i grendahuset i Fortun.
Kaffi, brus og kaker
Bordkonkuranse!
Denne dagen blir det og salg av kort for 2011.

 

BASAR
 
FORTUN GRENDAHUS
 6. FEBRUAR KL 17.00
 ÅRESAL OG SAL AV LODD PÅ BOK
  
 INNTEKTENE GÅR TIL Å GJERE FERDIG LAGERBYGGET VED SKJOLDEN STADION
  
 VELKOMMEN

 

Det er lagt is i ballbingen i Hestahagen

Det er køyrt opp 2km løype i Hestahagen

17.DESEMBER 2010

 NISSEMARSJ MED FAKLAR FRÅ FJORDSTOVA KL 17.30. TRIMTUR OM BOLSTAD FOR DEI SOM VIL HA EIN LENGER TUR.

 

GLØGG OG PEPARKAKER FRÅ KL 18.30 TIL ALLE SOM KJEM PÅ FJORDSTOVA!

 

Velkommen

Julehelsing frå IL Fanaråk

 

Aktivitetskveld på Fjordstova

Måndag 29.11.10

 

I samarbeid med Luster IL arrangerer me aktivitetskveld på Fjordstova førstkommande måndag.

 

For gruppe 1 blir det leik og sangleik frå kl 17.30 – 18.30. Avslutning med peparkaker og saft.

 

Gruppe 2 og 3 har aktivitet frå 17.30  til  19.30. Her deler me inn i grupper så alle frå prøve aktivitetane bading, gymsal, klatring og skyting. Avslutning med peparkaker og saft.

 

For å få lov til å skyte må du vere 7 år og ha med deg ein vaksen. Ta med gymkle, innesko og badekle.

 

 

Velkommen!

 

Dette vert siste gongen med barneidrett før jul. Ynskjer alle velkommen på nyåret.

17. desember arrangerer IL Fanaråk gløggkveld på Fjordstova kl 18.30. Me startar 17.30 med nissemarsj med lys og faklar rundt Hauge. For dei som vil ha meir trim er det trimtur rundt Bolstad.

 

Korta for turorienteringa 2010 er no i sal. Du kan kjøpe dei på Statoil Skjolden, Fortun Bensinstasjon eller hos Svein Bjarne Steig. Nytt av året er fellesturar til postane. Turane går til Helgedalsnosi på ski i april, ein rundtur til postane Drægnismorki, Ruskesæte og Gjerseggi, Storatjødni og Dulsete og ein tur til Skaputvatnet med fisking og grilling på bål. Følg med på heimesida for meir informasjon.
  

 

Me hadde eit supert oppmøte på barneidrett hausten 09. Planen for vårhalvåret er no klar, du finn den her på heimesida under barneidrett. Som i haust treng me vaksne til å vere med desse kveldane. Flott om de gjev beskjed i god tid slik at me får organisert lista over kven som skal vere med.  Det kan komme forandringar på planen, kom gjerne med gode innspel. Me avsluttar vårhalvåret med ein tur til Bergheim først i mai.

 

Barneidretten måndag 18. januar er flytta til Fjordstova kl 18.00. Der vil Tone ha turn med alle opp til og med 4. klasse. 5. - 7. klasse har bading i bassenget.

 

Turorientering 2009
Me ynskjer alle velkommen til premieutdeling for turorienteringa 2009 laurdag 30.januar kl 14.00 på Fjordstova.
Det vert servert kaffi, brus og kaker. Ein kan og kjøpe nye kort for 2010.
Dersom nokon har fine bilete frå nokre av turane, send dei til Anders: a-fortun@online.no

 

IL Fanaråk held basar i Fortun Grendahus søndag 7. februar kl 17.00. Inntekta går til idrettsskulen som starta opp no i haust. Dersom de ynskjer å gje gåver til basaren vert det sett opp gåvekassar på butikkane i Fortun og på Skjolden eller de kan ta kontakt med Evi eller Mona. Me byrjar loddsalet på bøkene 23. januar.  Velkommen!!
 

MINIPUTT.

Fotballsesongen 2010 nærmar seg og det er snart tid for påmelding av lag til miniputtane våre.

Dette gjeld dei som går i 1-4 klasse.

I.L Fanaråk ynskjer ei tilbakemelding frå foreldra dersom barna skal vera med.

Det er og viktig at nokon av foreldra er ansvarleg for laga på trening og turneringar.

Dersom det er liten interesse så kan me ikkje melde på lag så det er viktig at me får

tilbakemelding innan 29.1 2010.  

Tilbakemelding til Evi tlf 47643304.

 

 Årsmøte i idrettslaget er flytta til 19. februar kl 19.00 på Fjordstova p.g.a. kollisjon med Luster turlag sitt årsmøte.

IL Fanaråk og Sportsbui Gaupne - Sport 1 har  inngått  ein avtale, der medlemmane får 15% rabatt på ordinære varer dei kjøper i butikken i Gaupne.  Avtalen gjeld frå 1.februar 2010.

 Det ligg no ei medlemsliste i butikken, så gje beskjed om at du er medlem når du handlar. Det er ikkje alle medlemmane som har oppgjett namn på giroen, eller har registrert seg hos Mona. Dersom du er usikker på om du står på lista ta kontakt med Mona.

 Der barna er medlem og ikkje føresette, får ein rabatt på det ein kjøper til borna, ikkje eige utstyr.  

 Frå juni 2010 må du vise medlemskort for å få rabatt, hugs derfor å benytte kortet som er på giroen.

 Dersom du har spørsmål ta kontakt med Mona  

Tlf 99 72 23 49                  e-post: mona_bukve@hotmail.com