Dette er ein del av historien til IL.Fanaråk

Her vil koma oppdatering etter kvart

Skipinga av laget:

IL.Fanaråk vart skipa den 4.november 1979, etter samanslåing av Fortun idrettslag, og Skjolden idrettslag. Den fyrste formann i laget var Ernst Veum.

 

IL Fanaråk er eit svært aktivt idrettslag, og står for nokre av dei flottaste arrangmang  i landet. Dette gjeld Tinderittet (frå 1992) og Fanaråken Duathlon/Fanaråken Opp (sidan 2004). Dei har fotballbane i Skjolden, og elles disponerar dei ulike idrettstilbod i Fjordstova, som klatrevegg, styrkerom, gymsal, basseng, etc..  I 2005 er dei tildelt NM i Fjelltelemark, som det fyrste i sitt slag nokon sinne.

 

Litt historikk:

Fortun idrettslag vart skipa den 28.desember 1929 med Karl Yttri som formann. Karl Yttri var ein idrettsintresert mann, så det var difor naturlig at det var han som vart den fyrste formann i laget. Møteboka viser at laget har vore aktivt fram til ca: 1955. Den 25.august 1961 vart laget restarta, med Einar Rauntun som formann. Etter dette var laget svert aktivt på mange område, som både ski og friidrett.

Skjolden idrettslag vart  skipa  01-01-1926

Personar og resultat

IL.Fanaråk har hatt utøvarar i friidrett som har hevda seg heilt i toppen både på krinsplan og landsplan.

Me kan nemne navn som Inger Johanne Yttri, Tore Yttri, Arne Fortun, Stine Pedersen og Yngvar Andersen.

Tore Yttri var den fyrste frå IL.Fanaråk som deltok i NM. Han deltok på 400m under NM i Øvre Årdal i 1984,Sandnes i 1986 og Nesbyen i 1987 utan og koma til finalen.

Ellers er det vel Yngvar Andersen som har vore det store navnet. Frå 1985 og til 1990 gjorde han nesten reint bord over alt der han deltok. Han har 3 gull frå Donald-duck-leikane i diskos og kule, han vart norgesmeister for ungdom i  kule og spyd  i 1989, og diskos i 1990.  Yngvar tok pause frå friidretten i 1991, men gjorde komback i 1994, med og ta sølvmedalje i kule, og bronse i diskos under junior-NM i Drammen.  Yngvar er og den einaste frå IL.Fanaråk som har representert Norge, han var med på det norske laget i kule og diskos under nordisk juniorlandskamp i Finland. Etter dette har han gått over til ein annan klubb.
 

Heiderspris

Me hadde i 1996 ein utøvar som fekk  statuettklubbens heiderspris. Det var  Astrid Veum som har oppnådd denne store prestasjonen. Ho er den einaste i laget som har fått denne prisen.
   

2001
Astrid Bertine Veum, Arne Fuglesteg og Kjartan Kvien fekk utdelt 25 årsplaketten for Turorientering på det ekstraordinære årsmøtet til IL. Fanaråk jan. 2001.
Astrid har i tillegg til gullkravet gått på alle postane kvart år i 25 år.